Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części) UNIEWAŻNIENIE


ID miniPortal do szyfrowania oferty 3228c136-6d26-4ce8-94e5-5af5b9efb0b4

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

PDFunieważnienie.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o kwocie zabezp.pdf
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021/BZP 00261870/01

PDFOgłoszenie o zamowieniu.pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego ostateczny.docx

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 1 ZAMÓWIENIA

ZIPBranża drogowa I.zip

ZIPBranża drogowa II.zip

ZIPBranża drogowa - przepusty.zip

ZIPBranża elektryczna.zip

ZIPBranża sanitarna.zip

ZIPBranża telekomunikacyjna.zip

ZIPBranża zieleni.zip

ZIPStała organizacja ruchu.zip

PDFSTWiORB Turawa - Kotórz.pdf

PDFPrzedmiar Robót - Turawa - Kotórz.pdf

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 2 ZAMÓWIENIA

ZIP1. PW - Branża drogowa.zip

ZIP2. Projekt stałej organizacji ruchu.zip

ZIP3. PW - Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa.zip

ZIP4. PW - Branża elektryczna.zip

ZIP5. PW - Branża zieleni.zip

PDFSTWiORB Turawa.pdf

PDFPrzedmiar - Robót - Turawa.pdf