Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2008 rok

DOCZarządzenie Nr 247. 2008 w spr. nieodpł. przejęcia nieruchomości.doc (29,00KB)

DOCZarządzenieNr 246.2008. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w UGdoc.doc (24,00KB)

DOCZarzadzenie Nr 229.2008 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy.doc (22,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 225.2008 r.doc (37,00KB)

DOCZarządzenie Nr 225.2008 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomościdoc.doc (28,50KB)

DOCZarządzenie Nr 224.2008 w spr. sprzedaży dzialek.doc (28,50KB)

DOCZarząZarządzenie Nr 223. 2008 w spr. nieodpł. przejęcia nieruchomości.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 222.2008 w spr. powołania komisji konkursowej.doc (26,50KB)

DOCZarządzenie Nr 221.2008 w spr.oddania w użyczenie nieruch. w Kotorzu Małym.doc (30,00KB)

DOCZał. N r 1 do zarządzenia Nr 204.2008.doc (92,00KB)

DOCZarządzenie Nr 214.2008 w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomosci.doc (57,00KB)

DOCZarzadzenie Nr 213.2008 w sparwie sprzedazy działek.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr 211.2008 w sparwiepowołania komisji przetargowej.doc (25,00KB)

DOCZarządzenie Nr 209.2008 w sprawie powołania komisji przetargowej.doc (36,00KB)

DOCZarządzenieNr 204.2008 w spr. regulaminy wyn.doc.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr.201.2008 w spr. wyrażenia zgody na zamiane nieruch. doc.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr 200.2008 w spr.odstapienia od dalszych przetargów na sprz. dzialek w Osowcudoc.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr.199.2008 w spr. ust. ceny wyw. w II przetargu pis. nieogr.doc (28,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 198.2008 doc.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie Nr 198.2008 w spr. ogł. wykazu nier. sprzedaz dzil. na rzecz uzyt.w.doc (29,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr.197. 2008 doc.doc (37,00KB)

DOCZarządzenie Nr 197.2008 w spr. ogl. wykazu nieruch. przez. do sprzedażydoc.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr1962008 w spr. odpł. przejęcia nieruchomości.doc (28,50KB)

DOCZarządzenie Nr 195.2008 w spr. przekształcenia prawa uzyt. w pr. własności195.doc (26,00KB)

DOCZarządzenie Nr 194.2008 w spr. sprzedazy działek . st.wł. G.Turawadoc.doc (29,00KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 193.2008.doc (37,50KB)

DOCZarządzenie Nr 193.2008 w spr. ogł. wykazu nieruch. przez. do sprzedaży.doc (28,50KB)

DOCZarządzenie Nr 192.2008 w spr. sprzedaży działki.doc (29,00KB)

DOCZarządzenie Nr 191.2008 w spr. sprzedaży działki.doc (28,50KB)

DOCZarządzenie Nr 188.2008 w spr. odpłatnego przejcia nieruchomościdoc.doc (27,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 184.2008 doc.doc (37,00KB)

DOCZarządzenie Nr 184 2008 w spr. ogł. wyk.nieruchomosci do sprzed.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr 183.2008 w spr. sprzedaży działki doc.doc (28,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 179.2008 doc.doc (34,50KB)

DOCZarządzenie Nr 179.2008 w spr. wykazu nieruchomości do sprzedazy w tr. przet.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr 176 2008. w spr. pow. G.K ds Rozw. Pr. Alkoholowych doc.doc (23,50KB)

DOCZarządzenie Nr 175.2008 w spr. powołanie komisji konkursowej n aotwarty konkurs ofert.doc (25,50KB)

DOCZał. Nr 1 do zarzadzenia Nr 174.2008.doc (37,00KB)

DOCZarzadzenie Nr 174.2008 w spr. ust. stawek czynszu za najem lok.mieszkalnych.doc (26,00KB)

DOCZał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 171.2008 Schemat.doc (30,50KB)

DOCZarządzenie Nr 172.2008 w spr. powołania Gminnej Kom. Urb. Arch.doc (33,00KB)

DOCZał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 171.2008.doc (236,00KB)

DOCZarządzenie Nr 171.08 w spr. reg. org.UG doc.doc (22,50KB)

DOCZarządzenie Nr 165.2008 w spr. ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu stn. niogr.doc (26,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 164.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie Nr 164.2008 w spr. ogł. wykazu nieruchomości, dziaka w Osowcu.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr163.2008 w spr. sprzedaży dziaki st. wł. G.Turawa.doc (25,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 162.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie Nr 162.2008 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości , dzial. poł. w Zawadzie doc.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr 161. 2008 w spr. sprzedaży dzialki doc.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 160.2008 w sprawie dnia wolnego od pracy.doc (22,00KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 159.2009.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie Nr 159.2008 w spr. ogł. wykazu nieruchomości do sprzedaży.doc (27,00KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 158.2008.doc (34,50KB)

DOCZarządzenie Nr 158.2008 w spr. ogł.wykazu nieruchomości dział. przeznaczone do sprzedaży.doc (27,00KB)

DOCZarządzenie Nr 157.2008 w spr. sprzedazy działki st. własność G.Turawa.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 156. 2008 w spr. sprzedaży dzialki stanowiącej wł. G. Turawa.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 155. 2008 w spr. sprzedaży dział. stanowiącej wł. G.Turawa.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 154.2008 w spr. sprzed.działki stanowiącej wł. G. Turawa.doc (28,50KB)

DOCZarządzenie Nr 149. 2008 w spr. nieospł. przejęcia nieruchomości.doc (29,00KB)

PDFZałącznik Nr 5 do zarzadzenia Nr 148.2008.pdf (291,46KB)

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 148.2008.pdf (143,32KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148.2008.pdf (110,49KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148.2008.pdf (116,04KB)

PDFZałacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148.2008.pdf (387,18KB)

PDFZarządzenie Nr 148.2008 w spr. Planu wykorzy. gminnego zasobu nieruch. w latach 2008- 2010.pdf (56,26KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr147.2008doc.doc (34,50KB)

DOCZarządzenieNr 147.2008 w spr. ogłosz. wykazu nier.do sprzedażydoc.doc (27,00KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia nr 146.2008doc.doc (34,50KB)

DOCZarządzenieNr 146.2008 w spr. ogł.wyka.nierucj do sprzedazydoc.doc (28,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 134.2008.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie Nr 143.2008 w spr. ogł. wykaz. nier.do dzierżawy.doc (29,00KB)

DOCZarządzenie Nr 141.2008 w spr. wprowadzenia elkronicznego obiegu dok. w UG.doc (23,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 140.2008doc.doc (42,00KB)

DOCZarządzenie Nr140.2008 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przez. do sprzedaży.doc (27,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 139.2008.doc (32,00KB)

DOCZarządzenie Nr 139.2008 w spr. ogł. wykazu nieruchomości przez. do sprzedaży.doc (26,00KB)

DOCZarządzenie Nr 138.2008 w spr. sprzedaży działek.doc (30,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 136.2008.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie Nr 136.2008 w spr. ogł. wyk.nieruchomości do sprzedaży.doc (27,00KB)

DOCZarządzenie Nr 135.2008 w spr. sprzedaży działki.doc (27,50KB)

DOCZałącznik do zarządzenia Nr 134.2008.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie Nr 134.2008 w spr. ogłoszenia wyk. nieruchomości do sprzedaży.doc (27,00KB)

DOCZarządzenieNr133.2008 w spr. sprzedazy działek doc.doc (29,00KB)

DOCZarządzenie Nr132.2008 w spr. sprzedazy działek doc.doc (29,50KB)

DOCZarządzenie Nr131.2008 w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruchomościdoc.doc (29,50KB)

DOCZarządzenie Nr130.2008 w spr. sprzedaży działek.doc (28,00KB)