Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr działki

Nr księgi wieczystej

k.m.

Pow. terenu

w ha

Położenie działki                       w terenie

Opis nieruchomości

Okres umowy

minimalna

wysokość czynszu wg. stawek obowiązujących                 w 2021 r.[netto]

Sposób aktualizacji wysokości czynszu

       dzierżawnego

1.

1/537

1/536

1/232

OP1O/00075920/6

7

7

7

2,5206

0,0790

0,0680

Łącznie

2,6676

Turawa-

ul. Wędkarska przy

J. Średnim

pole namiotowe                                wraz z parkingiem                        i istniejącą infrastrukturą

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 10 lat

Za cały teren łącznie

16 000,00 zł netto rocznie

 

Coroczna rewaloryzacja                o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług.

 

2

145/10

 

 155/6

 

OP1O/00076360/9

9

 

10

5,5704

 

1,9445

 

Łącznie

7,5149

J. Srebrne

w Turawie

J. Srebrnego wraz                       z polem namiotowym                              oraz parkingiem                          i istniejącą infrastrukturą

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 10 lat

Za cały teren łącznie

30 000,00  zł netto rocznie

 

Coroczna rewaloryzacja                  o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych położonych w Turawie – stanowiącej własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu.

 

Lp.

Nr działki

Nr księgi wieczystej

k.m.

Pow. terenu

w ha

Położenie działki                       w terenie

Opis nieruchomości

Okres umowy

minimalna

wysokość czynszu wg. stawek obowiązujących                 w 2021 r.[netto]

Sposób aktualizacji wysokości czynszu

       dzierżawnego

1.

1/537

1/536

1/232

OP1O/00075920/6

7

7

7

2,5206

0,0790

0,0680

Łącznie

2,6676

Turawa-

ul. Wędkarska przy

J. Średnim

pole namiotowe                                wraz z parkingiem                        i istniejącą infrastrukturą

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 10 lat

Za cały teren łącznie

16 000,00 zł netto rocznie

 

Coroczna rewaloryzacja                o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług.

 

2

145/10

 

 155/6

 

OP1O/00076360/9

9

 

10

5,5704

 

1,9445

 

Łącznie

7,5149

J. Srebrne

w Turawie

J. Srebrnego wraz                       z polem namiotowym                              oraz parkingiem                          i istniejącą infrastrukturą

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 10 lat

Za cały teren łącznie

30 000,00  zł netto rocznie

 

Coroczna rewaloryzacja                  o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług

 

Przeznaczenie terenu w planie:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2008 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych działek w poz. 1 to B-4UT i B-5UT- teren usług sportu i rekreacji, B-1ZR – zieleń rekreacyjna, B-5KDS – teren parkingu, oraz B-15KPJ – teren dróg pieszo- jezdnych.

Dla działek opisanych w poz. 2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, jest to teren sportu i rekreacji.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.