Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2022 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2022.pdf w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie nr OR.0050.4.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2022.pdf w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2022.pdf w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały o wykazie kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Turawa oraz określeniu sezonu kąpielowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2022.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2022.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2022.pdf w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP) na terenie Gminy Turawa