Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2022 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2022.pdf (186,18KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2022 rok PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf (145,43KB) PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf (337,58KB) PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf (113,59KB)PDFZałacznik nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf (115,04KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2022.pdf (188,49KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2022.pdf (74,43KB) w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie nr OR.0050.4.2022.pdf (192,32KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2022.pdf (66,66KB) w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2022.pdf (66,14KB) w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2022.pdf (1,04MB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały o wykazie kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Turawa oraz określeniu sezonu kąpielowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2022.pdf (185,33KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.8.2022.pdf (9,66KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2022.pdf (119,46KB) w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2022.pdf (118,62KB) w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2022.pdf (200,07KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2022.pdf (185,49KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2022.pdf (10,66KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2022.pdf (121,59KB) w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2022.pdf (130,29KB) w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP) na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2022.pdf (105,28KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2022.pdf (104,51KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2022.pdf (184,49KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.17.2022.pdf (13,78KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2022.pdf (114,06KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2022.pdf (359,82KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2022.pdf (119,29KB) w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.20.2022.pdf (109,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2022.pdf (184,02KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2022.pdf (16,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2022.pdf (546,17KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2022r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2022.pdf (196,34KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2022.pdf (183,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.24.2022.pdf (11,90KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2022.pdf (130,41KB) w sprawie wprowadzenia stopnia alrmowego CRP (ALFA-CRP) na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2022.pdf (142,33KB) w sprawie stosowania fotopułapek na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2022.pdf (130,49KB) w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2022.pdf (130,97KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2022.pdf (134,22KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2022.pdf (131,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2022.pdf (185,05KB)  w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.30.2022.pdf (24,64KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2022.pdf (131,66KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2022.pdf (119,75KB) w sprawie realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2022.pdf (101,55KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie Pani Małgorzaty Czerwińskiej do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2022.pdf (245,42KB) w sprawie budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2022.pdf (180,41KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2022.pdf (12,94KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2022.pdf (161,74KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2022.pdf (162,93KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2022.pdf (162,77KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2022.pdf (210,46KB) w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2022.pdf (106,24KB) w sprawie realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2022.pdf (417,13KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2022.pdf (188,84KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2022.pdf (184,02KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2022.pdf (19,02KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2022.pdf (5,59MB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2022.pdf (105,50KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2022.pdf (140,50KB) w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2022.pdf (139,48KB) w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2022.pdf (140,53KB) w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2022.pdf (189,65KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2022.pdf (103,42KB) w sprawie wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektu pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2022.pdf (198,76KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2022.pdf (184,04KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2022.pdf (8,09KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2022.pdf (110,70KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2022.pdf (109,99KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2022.pdf (110,44KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2022.pdf (184,06KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałacznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2022.pdf (26,57KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2022.pdf (185,46KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2022.pdf (184,10KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.58.2022.pdf (18,92KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2022.pdf (353,20KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2022.pdf (113,58KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2022.pdf (113,86KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2022.pdf (114,38KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2022.pdf (187,42KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu, dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2022.pdf (191,16KB) w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2022.pdf (198,52KB) w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022.pdf (2,82MB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2022.pdf (111,16KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2022.pdf (1,00MB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Turawski na lata 2022-2029

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2022.pdf (142,54KB) w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2022.pdf (1,24MB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2022.pdf (389,68KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2022.pdf (184,03KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.71.2022.pdf (15,50KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2022.pdf (141,60KB) w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2022.pdf (243,79KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2022.pdf (184,05KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.74.2022.pdf (21,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2022.pdf (368,35KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.76.2022.pdf (184,06KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.76.2022.pdf (17,32KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2022.pdf (110,75KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2022.pdf (115,45KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2022.pdf (246,96KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2022.pdf (181,50KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.80.2022.pdf (22,35KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2022.pdf (159,80KB) w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.59.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2022.pdf (175,57KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2022.pdf (181,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.83.2022.pdf (11,61KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2022.pdf (115,76KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu
PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2022.pdf (63,82KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu
PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2022.pdf (139,76KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.98.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 13 października 2021r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizację dofinansowania inwestycji w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2022.pdf (161,54KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r. oraz zmiany zarządzeń OR.0050.70.2022 z dnia 10 maja 2022r., OR.0050.73.2022 z dnia 16 maja 2022r., OR.0050.75.2022 z dnia 19 maja 2022r., OR.0050.79.2022 z dnia 24 maja 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2022.pdf (193,33KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok oraz wprowadza się zmiany w zarządzeniu Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.56.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. PDFZałącznik Nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.88.2022.pdf (16,36KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.89.2022.pdf (170,00KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2022.pdf (181,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.90.2022.pdf (16,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2022.pdf (179,93KB) w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Turawa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2022.pdf (29,80KB) w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2022.pdf (181,53KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.93.2022.pdf (29,30KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2022.pdf (400,96KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2022.pdf (482,34KB) w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2022.pdf (113,98KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2022.pdf (114,70KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.97.2022.pdf (107,37KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2022.pdf (115,43KB) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2022.pdf (115,67KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2022.pdf (173,70KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2022.pdf (181,52KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.101.2022.pdf (14,22KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.102.2022.pdf (162,98KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.103.2022.pdf (181,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia nr OR.0050.103.2022r..pdf (18,13KB) Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.103.2022r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2022.pdf (124,70KB) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.105.2022.pdf (95,63KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2022.pdf (96,63KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.107.2022.pdf (95,73KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2022.pdf (176,53KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.110.2022.pdf (181,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia nr OR.0050.110.2022.pdf (13,58KB) Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.110.2022

PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2022.pdf (179,41KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.112.2022.pdf (181,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.112.2022.pdf (18,89KB) Załącznik do zarządzenia OR.0050.112.2022

PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2022.pdf (143,17KB) w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.114.2022.pdf (185,20KB) sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.115.2022.pdf (181,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia nr OR.0050.115.2022.pdf (18,40KB) Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.115.2022

PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2022.pdf (710,74KB) w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna

PDFZarządzenie OR.0050.119.2022 z dnia 12.08.2022.pdf (179,85KB)w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.120.2022.pdf (181,33KB)w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.120.2022.pdf (15,34KB) Załącznik do zarządzenia OR.0050.120.2022.pdf 

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2022.pdf (164,80KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.124.2022.pdf (181,38KB)w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.124.2022.pdf (14,11KB)Załącznik do zarządzenia OR.0050.124.2022.pdf 

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.125.2022.pdf (190,47KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.126.2022.pdf (181,39KB)w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok
PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.126.2022.pdf (19,05KB)Załącznik do zarządzenia OR.0050.126.2022.pdf 

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.127.2022.pdf (199,62KB)w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Turawa za I półrocze 2022r.

PDFInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022.pdf (1,54MB) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Turawa za I półrocze 2022r

PDFINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf (474,54KB) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF.pdf (3,16MB) Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF.pdf (254,37KB) Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie nr OR.0050.128.2022.pdf (181,38KB) w sprawie  zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.128.2022.pdf (22,34KB) załącznik do zarządzenia nr OR.0050.128.2022

PDFZarządzenie nr OR.0050.130.2022.pdf (193,03KB) w sprawie  zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.131.2022.pdf (183,35KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.131.2022.pdf (28,52KB) załącznik do zarządzenia OR.0050.131.2022

PDFZarządzenie nr OR.0050.133.2022.pdf (186,61KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki organizacyjnej gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2022.pdf (195,45KB) w sprawie ogłoszenia naboru do Rady Seniorów Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.135.2022.pdf (165,01KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r. 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2022.pdf (182,39KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia nr OR.0050.136.2022.pdf (22,59KB) załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.136.2022

PDFZarządzenie Nr OR.0050.138.2022.pdf (97,58KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2022.pdf (116,48KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.140.2022.pdf (116,10KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.141.2022.pdf (116,43KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach

PDFZarządzenie nr OR.0050.142.2022.pdf (184,91KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.143.2022.pdf (182,38KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.143.2022.pdf (18,90KB) załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.143.2022

PDFZarządzenie nr OR.0050.146.2022.pdf (160,98KB) w sprawie  zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.147.2022.pdf (182,38KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarzadzenia nr OR.0050.147.2022.pdf (33,05KB) załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.147.2022

PDFZarządzenie nr OR.0050.148.2022.pdf (201,10KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.149.2022.pdf (182,48KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok

PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.149.2022.pdf (31,63KB) załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.149.2022

PDFZarządzenie Nr OR.0050.155.2022.pdf (195,63KB) w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru do Rady Seniorów Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.168.2022.pdf (269,63KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.177.2022 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.0050.140.2022 Wójta Gminy Turawa z dnia 9 września 2022 r.pdf (90,07KB) w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.0050.140.2022 Wójta Gminy Turawa
z dnia 9 września 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.178.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu.pdf (116,25KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Osowcu