Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2022 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2022.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2022 rok PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdfPDFZałacznik nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2022.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2022.pdf w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2022.pdf w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie nr OR.0050.4.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2022.pdf w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2022.pdf w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały o wykazie kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Turawa oraz określeniu sezonu kąpielowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.8.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2022.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2022.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2022.pdf w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP) na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2022.pdf w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2022.pdf w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.17.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2022.pdf w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.20.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2022r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.24.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2022.pdf w sprawie wprowadzenia stopnia alrmowego CRP (ALFA-CRP) na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2022.pdf w sprawie stosowania fotopułapek na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2022.pdf w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2022.pdf w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2022.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2022.pdf  w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.30.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2022.pdf w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2022.pdf w sprawie realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2022.pdf w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie Pani Małgorzaty Czerwińskiej do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2022.pdf w sprawie budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2022.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2022.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2022.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2022.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2022.pdf w sprawie realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2022.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2022.pdf w sprawie wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektu pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2022.pdf w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2022.pdf w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2022.pdf w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałacznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2022.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.58.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2022.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2022.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2022.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2022.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu, dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2022.pdf w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2022.pdf w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Turawski na lata 2022-2029

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bierdzanach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2022.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany Planu Odnowy Miejscowości Turawa na lata 2021-2028

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.71.2022.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2022.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.74.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.76.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1, 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.76.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2022.pdf w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2022.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.80.2022.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2022.pdf w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.59.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.83.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2022.pdf w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu
PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2022.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu
PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2022.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.98.2021 Wójta Gminy Turawa z dnia 13 października 2021r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizację dofinansowania inwestycji w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r. oraz zmiany zarządzeń OR.0050.70.2022 z dnia 10 maja 2022r., OR.0050.73.2022 z dnia 16 maja 2022r., OR.0050.75.2022 z dnia 19 maja 2022r., OR.0050.79.2022 z dnia 24 maja 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok oraz wprowadza się zmiany w zarządzeniu Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.56.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. PDFZałącznik Nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.88.2022.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.89.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.90.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2022.pdf w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Turawa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2022.pdf w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.93.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2022.pdf w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2022.pdf w sprawie powołania komisji przetargowej i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2022.pdf w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2022.pdf w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.97.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2022.pdf w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2022.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2022.pdf w sprawie zmian w planie finansowym na 2022 rok PDFZałącznik nr 1,2 do Zarządzenia Nr OR.0050.101.2022.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.102.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2022.pdf w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.105.2022.pdf w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2022.pdf w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.107.2022.pdf w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2022.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2022.pdf w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Turawa