Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2022 rok

Sesja 30.11.2023 r.

PDFUchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi.pdf (336,05KB)
PDFUchwała w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kotorzu Małym.pdf (452,20KB)
PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości na okres 10 lat.pdf (326,96KB)
PDFUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Turawa.pdf (413,50KB)
PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat.pdf (331,16KB)
PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do trzech.pdf (355,57KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turawskiej zlokalizowanej na terenie miejscowości Zawada Gmina Turawa.pdf (1,54MB)
PDFUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa.pdf (231,91KB)
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.pdf (863,86KB)
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. - AUTOPOPRAWKA.pdf (874,67KB)
PDFUchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r.pdf (5,58MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2023 r. - AUTOPOPRAWKA.pdf (5,58MB)
PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz realizacji projektu pn Bliżej rodziny i dziecka - uchwała wprowadzona na 7 dni przed sesją.pdf (232,64KB)