Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2022 rok

Sesja 26.05.2022 r.

PDFUchwała dopłata do kosztów gospodarowania odpadami.pdf
PDFUchwała w spr. oceny zasobów GOPS.pdf
PDFUchwała w spr. planu odnowy.pdf
PDFUchwała w spr. realizacji programu alkoholowego.pdf
PDFUchwała w spr. udzielenia dotacji.pdf
PDFUchwała w spr. zaliczenia drogi do kat.dróg gminnych.pdf
PDFUchwała w spr. zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała w spr. zmiany planu odnowy.pdf
PDFUchwała w spr. zosobów mieszkaniowych.pdf
PDFUchwała WPF 26.05.2022.pdf
PDFUchwała w sprawie stawek za wywóz nieczystości komunalnych.pdf
 

Sesja 21.04.2022 r.:

PDFUchwała ekwiwalent OSP.pdf
PDFUchwała kąpieliska.pdf
PDFUchwała w spr. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego..pdf
PDFUchwała w spr. zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała zmiana godzin pedagogów itd.pdf
PDFUchylenie uchwały Zespół Szkolno Przedszkolny.pdf
PDFUchwała zmiana uchwałt Regulamin door-to- door.pdf
 

Sesja 03.03.2022 r.

PDFProjekt uchwały dzierżawa do 3 lat.pdf
PDFProjekt uchwały dzierżawa na 10 lat.pdf
PDFProjekt uchwały dzierżawa ogródki działkowe.pdf
PDFProjekt uchwały handel w piątki i sobotę.pdf
PDFProjekt uchwały Pertycje.pdf
PDFProjekt uchwały Program Osłonowy.pdf
PDFProjekt uchwały Przeciwdziałanie Przemocy.pdf
PDFProjekt uchwały Wspieranie Rodziny .pdf
PDFProjekt uchwały zawarcie porozumienia.pdf
PDFProjekt uchwały Zespół Szkolno Przedszkolny.pdf
PDFProjekt uchwały zmiana budżetu.pdf
PDFuchwała WPF.pdf
 

Sesja 27.01.2022 r.

PDFdzierżawa do 3 lat.pdf
PDFdzierżawa pow.3 lat.pdf
PDFGOPS.pdf
PDFnajem .pdf
PDFodwołanie skarbnika.pdf
PDFpowołanie skarbnika.pdf
PDFRegulamin odpady.pdf
PDFStawki dzierżawy.pdf
PDFSwiadczenie usł.odpady.pdf
PDFumowa uzyczenia OSP.pdf
PDFZmiana budżetu.pdf
PDFApel RG.pdf
PDFzawarcie porozumień międzygminnych.pdf