Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Turawa

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2022 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w  Turawie przy ul. Opolskiej 39c na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki numer:

- 2/348, a.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3 o pow. 0,0721 ha,

- 2/298, a.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0072 ha,

- 1/115, a.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075920/6 o pow. 0,0373 ha,

- 68/144, a.m. 7, obręb Rzędów, KW nr OP1O/00075918/9 o pow. 0,0418 ha.

Termin składania wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899 z późn. zm./ upływa z dniem 13.04.2022.