Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm./ informuję, że w dniach od 02.09.2022 r. do 03.10.2022 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość zajętą pod drogę, położoną w miejscowości Bierdzany, oznaczoną jako działka nr 1157/153, a.m. 2, o pow. 0,0193 ha, objętą księgą wieczystą nr OP1O/00042902/4.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXX/183/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w pok. nr 35 Urzędu Gminy Turawa.

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna