Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Zawada od ul. Orzechowej do skrzyżowania ul. Wodociągowej z ul. Oleską - drogą krajową nr 45

ID miniPortal do szyfrowania oferty  7c901598-7416-4519-9fc1-a10dee97a6e5

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (947,35KB)
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (938,81KB)
 

INFORMACJA O KWOCIE ZABEZPIECZONEJ W BUDŻECIE

PDFInformacja o kwocie zabezp.pdf (829,78KB)
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   2022/BZP 00362968/01

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (154,95KB)

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf (1,31MB)

PDFZałącznik Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (1 016,49KB)

PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf (1,38MB)

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx (88,09KB)

DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (66,22KB)

DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (64,65KB)

DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx (60,44KB)

DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (60,68KB)

DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx (60,26KB)

PDFZałącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf (811,91KB)

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZIPB_drogowa.zip (8,24MB)

ZIPB_elektryczna.zip (4,75MB)

ZIPB_sanitarna.zip (3,44MB)

ZIPB_telekomunikacyjna.zip (3,86MB)

ZIPProjekt stałej organizacji ruchu.zip (5,01MB)

ZIPProjekt wycinki drzew i krzewów.zip (3,56MB)

ZIPgeologia.zip (6,34MB)

ZIPuzgodnienia.zip (5,52MB)

PDFPozwolenie na budowę.pdf (1,64MB)

PDFSTWiORB.pdf (3,01MB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (170,29KB)