Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39C - III postępowanie

ID miniPortal do szyfrowania oferty   d0e717bd-5890-44b4-957f-879e2650a781

Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000460688%2F01

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (905,69KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (606,44KB)

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFkwota zabezpieczona w budzecie.pdf (586,35KB)
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2022/BZP 00488379

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf (36,02KB)
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 1

PDFzmiana treści SWZ nr 1.pdf (633,51KB)

PDFSchemat montażu płyt styropianowych.pdf (309,69KB)

PDFDodatkowy przedmiar - CCTV.pdf (196,48KB)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 1

PDFwyjaśnienie treści SWZ nr 1.pdf (558,65KB)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2022/BZP 00460688/01

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (151,75KB)

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf (1,26MB)

PDFzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf (1,35MB)

DOCXZałącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego.docx (93,10KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wzór oświadczenia.docx (86,18KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wzór oświadczenia zasoby.docx (85,31KB)

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz robot budowlanych.doc (102,00KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Wzór wykazu osob.docx (77,35KB)

PDFczęść III umowa.pdf (1,50MB)

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA:

ZIPBranża ogólnobudowlana 1.zip (16,01MB)

ZIPBranża ogólnobudowlana 2.zip (9,50MB)

ZIPBranża elektryczna.zip (17,76MB)

ZIPinwentaryzacja.zip (3,92MB)

ZIPzestawienie materiałów.zip (1,14MB)

ZIPinstalacja.zip (20,22MB)

PDFSTWIOR- Modernizacja energetyczna całość.pdf (2,86MB)

PRZEDMIAR ROBÓT MODERNIZACJA ENERGETYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ETAP I:

PDFprzedmiar robót.pdf (638,17KB)
 

ZMIANA FOTOWOLTAIKA

ZIPETAP I.zip (2,26MB)
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU CAŁOŚĆ:

ZIPArchitektura.zip (19,24MB)

ZIPArchitektura + konstrukcja.zip (9,48MB)

ZIPBranża sanitarna.zip (17,03MB)

ZIPSTWIORB.zip (6,26MB)