Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.1.2023.pdf (185,42KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2023r.

PDFZarządzenie OR.0050.2.2023.pdf (187,29KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.3.2023 z 04.01.2023.pdf (271,98KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.4.2023.pdf (302,43KB) w sprawie zmiany budzetu gminy na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.5.2023.pdf (180,54KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2023.pdf (119,30KB) w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.7.2023.pdf (103,40KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały o wykazie kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Turawa oraz określeniu sezonu kąpielowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2023.pdf (104,74KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2023.pdf (131,34KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2023.pdf (157,78KB) w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Turawa konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

PDFZarządzenie nr OR.0050.11.2023.pdf (461,69KB) w sprawie zmiany budżetu na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.12.2023.pdf (180,54KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r.

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.14.2023.pdf (461,08KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.15.2023.pdf (180,54KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.16.2023.pdf (483,97KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.17.2023.pdf (180,55KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.18.2023.pdf (199,76KB) w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie
operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.19.2023.pdf (180,54KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.20.2023.pdf (475,48KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.21.2023.pdf (180,55KB) w sprawie  zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.25.2023.pdf (132,55KB) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży budynku mieszkalnego
oraz budynku gospodarczego wraz z prawem własności gruntu.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.26.2023.pdf (132,27KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie nr OR.0050.27.2023.pdf (498,27KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r .

PDFZarządzenie nr OR.0050.28.2023.pdf (180,49KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZarządzanie Nr OR.0050.29.2023.pdf (127,37KB) w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Turawa konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

PDFZarządzenie nr OR.0050.30.2023 r.pdf (49,75KB) w sprawie zasad dotyczących wystawienia upomnień i tytułów wykonawczych

PDFZarządzenie nr OR.0050.31.2023.pdf (470,91KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.32.2023.pdf (180,56KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.33.2023.pdf (64,08KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczenia Usług Transportowych Door - to - Door dla Osób z Potrzebą Wsparcia w Zakresie Mobilności w Gminie Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.34.2023.pdf (180,52KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2023.pdf (106,40KB) w sprawie przekazania samochodu specjalnego - pożarniczego marki DAF w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Kotorzu Wielkim.

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.36.2023.pdf (180,55KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.37.2023.pdf (2,78MB) w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z sumami depozytowymi

PDFZarządzenie nr OR.0050.38.2023.pdf (497,78KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.39.2023.pdf (180,56KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.41.2023 r.pdf (197,56KB) w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za 2022 r.

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.42.2023.pdf (447,18KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.43.2023.pdf (180,55KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2023.pdf (162,67KB) w sprawie głoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.45.2023.pdf (457,14KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.46.2023.pdf (180,52KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.47.2023.pdf (194,78KB) w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zmiany Planu Odnowy Miejscowości Ligota Turawska na lata 2016-2023

PDFZarządzenie nr OR.0050.48.2023.pdf (457,35KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.49.2023.pdf (180,53KB) zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.50.2023r.pdf (139,77KB) w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Turawie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

PDFZarządzenie nr OR.0050.51.2023.pdf (180,53KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.52.2023.pdf (299,34KB)  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na 2023 r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2023.pdf (495,76KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.54.2023.pdf (180,53KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.55.2023.pdf (111,22KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.56.2023.pdf (465,17KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.57.2023.pdf (180,56KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.59.2023.pdf (476,64KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.60.2023.pdf (180,57KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.61.2023.pdf (163,50KB) w sprawie zwołania zebrania Osiedla Zawada, na którym odbędą się wybory organu jednostki pomocniczej gminy

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.62.2023.pdf (180,58KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE OR.0050.65.2023.pdf (464,89KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.66.2023.pdf (180,53KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.68.2023.pdf (469,18KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.69.2023.pdf (180,54KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.70.2023.pdf (931,57KB) w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określania trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w Turawie.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.71.2023.pdf (108,24KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.72.2023.pdf (107,87KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.

PDFOR.0050.73A.2023.pdf (180,54KB)  zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.74.2023.pdf (472,55KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.75.2023.pdf (180,54KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.77.2023.pdf (180,53KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr. OR.0050.82.2023.pdf (105,82KB) w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.83.2023.pdf (126,12KB) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Turawa

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.84.2023.pdf (239,15KB) w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Turawa.

PDFZarządzenie nr OR.0050.85.2023.pdf (481,08KB) w sprawie  zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2023.pdf (95,93KB) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie nr OR.0050.89.2023.pdf (382,19KB) w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Turawa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2023 w sprawie dowozu ucznia do placówki szkoły przedszkola ośrodka.pdf (125,95KB) w sprawie dowozu ucznia do placówki (szkoły / przedszkola / ośrodka)

PDFZarządzenie nr OR.0050.93.2023.pdf (104,57KB) w sprawie utworzenia Punktu Pomocy Specjalistycznej w Gminie Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.96.2023.pdf (180,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.98.2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie.pdf (98,07KB) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie

PDFZarządzenie nr OR.0050.100.2023.pdf (180,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.102.2023.pdf (180,51KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.107.2023.pdf (533,55KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.108.2023.pdf (182,37KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie OR.0050.109.2023.pdf (99,80KB) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie nr OR.0050.111.2023.pdf (68,32KB) w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.112.2023.pdf (475,13KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.113.2023.pdf (182,37KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.114.2023.pdf (186,55KB) w sprawie przekazania agregatu prądotwórczego w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Kotorzu Wielkim

PDFZarządzenie nr OR.0050.115.2023.pdf (303,84KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZarządzenie nr OR.0050.116.2023.pdf (506,00KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.117.2023.pdf (182,38KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.118.2023.pdf (97,83KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.121.2023.pdf (183,45KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.124.2023.pdf (182,80KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.126.2023.pdf (182,80KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.127.2023.pdf (182,35KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.129.2023.pdf (181,78KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.131.2023.pdf (507,72KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.132.2023.pdf (181,77KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 r

PDFZARZĄDZENIE Nr OR.0050.134.2023.pdf (95,26KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Turawa

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.135.2023.pdf (341,96KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z OPP w sprawie przyjęcia _Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z OPP na rok 2024_

PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2023.pdf (184,33KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej i upoważnienia Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych.

PDFOR.0050.137.2023.pdf (180,53KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFOR.0050.138.2023.pdf (190,47KB) w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Turawa na 2024 r.

PDFOR.0050.139.2023.pdf (608,83KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.140.2023.pdf (180,59KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.141.2023.pdf (151,99KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej i upoważnienia Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych.

PDFOR.0050.142.2023.pdf (485,54KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.143.2023.pdf (180,59KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFOR.0050.144.2023.pdf (277,83KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Gminy Turawa.

PDFOR.0050.145.2023.pdf (322,74KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.146.2023.pdf (180,59KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFOR.0050.147.2023.pdf (561,52KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.148.2023.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.150.2023.pdf (106,70KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.151.2023.pdf (107,81KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.152.2023.pdf (124,47KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność GminyTurawa.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.153.2023.pdf (106,93KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność GminyTurawa.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.155.2023.pdf (105,04KB) w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.156.2023.pdf (503,52KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.157.2023.pdf (180,59KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFZarządzenie nr OR.0050.158.2023.pdf (522,66KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.159.2023.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFOR.0050.160.2023.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFOR.0050.162.2023.pdf (180,60KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.164.2023.pdf (107,46KB) w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.165.2023.pdf (66,67KB) w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.166.2023.pdf (65,41KB) w sprawie  powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turawie realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

PDFZarządzenie nr OR.0050.168.2023.pdf (171,32KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kotorzu Małym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Turawa.

PDFZarządzenie nr OR.0050.169.2023.pdf (364,54KB) w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

PDFOR.0050.170.2023.pdf (180,58KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

PDFZarządzenie nr OR.0050.171.2023.pdf (319,99KB) w sprawie zmian w budżecie.