Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2023 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.1.2023.pdf (185,42KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2023 rok.

PDFZałącznik nr 1 do OR.0050.1.2023.pdf (237,17KB) do Zarządzenia nr OR.0050.1.2023

PDFZałącznik nr 2 do OR.0050.1.2023.pdf (306,08KB) do Zarządzenia nr OR.0050.1.2023

PDFZałącznik nr 3 do OR.0050.1.2023.pdf (111,54KB) do Zarządzenia nr OR.0050.1.2023

PDFZałącznik nr 4 do OR.0050.1.2023.pdf (112,56KB) do Zarządzenia nr OR.0050.1.2023

PDFZarządzenie OR.0050.2.2023.pdf (187,29KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.0050.3.2023 z 04.01.2023.pdf (271,98KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2023.pdf (119,30KB) w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2023.pdf (104,74KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2023.pdf (131,34KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2023.pdf (157,78KB) w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Turawa konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.