Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 18 stycznia do 26 stycznia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu Gminy Turawa.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy w sprawie zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Turawa.

Konsultacje obejmują obszar poszczególnych sołectw. Do udziału w poszczególnych konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania uwag lub propozycji mieszkańców na udostępnionym formularzu ankietowym, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów. Projekty statutów są dostępne na stronie internetowej urzędu (www.turawa.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (www.bip.turawa.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ;
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa;
  3. osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa

z dopiskiem „Konsultacje – uchwalenie statutów sołectw”.

Do pobrania:

DOCXFormularz ankietowy.docx (20,41KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2023.pdf (157,78KB)

DOCX1. Statut Sołectwa Bierdzany.docx (499,95KB)
DOCX2. Statut Sołectwa Kadłub Turawski.docx (499,35KB)
DOCX3. Statut Sołectwa Kotórz Mały.docx (499,64KB)
DOCX4. Statut Sołectwa Kotórz Wielki.docx (499,52KB)
DOCX5. Statut Sołectwa Ligota Turawska.docx (499,34KB)
DOCX6. Statut Sołectwa Osowiec z przysiółkiem Trzęsina.docx (499,98KB)
DOCX7. Statut Sołectwa Rzędów.docx (499,28KB)
DOCX8. Statut Sołectwa Turawa z przysiółkiem Marszałki.docx (499,54KB)
DOCX9. Statut Sołectwa Węgry.docx (499,24KB)
DOCX10. Statut Sołectwa Zakrzów Turawski.docx (499,29KB)
DOCX11. Statut Sołectwa Zawada.docx (499,77KB)