Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2023

PDFZarządzenie nr OR.120. 1 .2023.pdf (104,09KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. obsługi sekretariatu – umowa na zastępstwo w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.120. 2 .2023.pdf (105,38KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. obsługi sekretariatu – umowa na zastępstwo w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.120.3.2023.pdf (307,32KB) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej

PDFZarządzenie nr OR.120.4.2023.pdf (307,28KB) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej

PDFZarządzenie nr OR.120.5.2023.pdf (307,12KB) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej

PDFZarządzenie nr OR.120.6.2023.pdf (92,11KB) w sprawie wprowadzenia Procedury ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.120.7.2023.pdf (121,82KB) w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Turawa do potwierdzania zawarcia umów dzierżawy
PDFZarządzenie nr OR.120. 8 .2023.pdf (99,46KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze : Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Turawa 
PDFZarządzenie nr OR.120. 10 .2023.pdf (123,49KB) w sprawie upoważnienia pracownika kadr Urzędu Gminy Turawa do poświadczania za zgodność z przedłożonym dokumentem dokumentów przedkładanych do akt osobowych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika

PDFZarządzenie nr OR.120. 11 .2023.pdf (107,51KB) w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Turawa do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa
PDFZarządzenie nr OR.120. 12 . 2023.pdf (131,24KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do prowadzenia spraw w imieniu Wójta
PDFZarządzenie nr OR.120. 13 .2023.pdf (104,60KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze : ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie nr OR.120. 14 .2023.pdf (100,36KB) w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Turawa do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.120.15.2023.pdf (254,24KB) w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie nr OR.120.16.2023.pdf (109,50KB) upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Turawa do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa z zakresu ewidencji ludności iwydawania dowodów osobistych.

PDFZarządzenie Nr OR.120.17.2023.pdf (104,20KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.18.2023.pdf (157,79KB) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej.

PDFZarządzenie nr OR.120.19.2023.pdf (103,81KB) w sprawie  sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Turawa do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów w zastępstwie podczas nieobecności Inspektora zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności, OSP.

PDFZarządzenie nr OR.120.20.2023.pdf (131,46KB) w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.21.2023.pdf (141,84KB) w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.22.2023.pdf (120,58KB) w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie gminy Turawa w związku ze świętem przypadającym w sobotę 11.11.2023

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.23.2023.pdf (109,45KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności, OSP w referacie Spraw Obywatelskich/ USC w Urzędzie Gminy w Turawie.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.24.2023.pdf (108,01KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. obsługi klienta w Referacie Organizacyjnym w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.25.2023.pdf (128,80KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa.

PDFZARZĄDZENIE NR OR.120.26.2023.pdf (154,24KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. promocji, turystyki i sportu w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFOR.120.29.2023.pdf (101,20KB) w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie

PDFOR.120.30.2023.pdf (100,84KB) w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie