Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Turawa podaje do publicznej wiadomości, że podstawie zarządzenia Nr OB.0050.75.2012 z dnia 7 listopada 2012, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Turawaie przy ul. Opolskiej 39C został wywieszony na okres 21 dni od dnia 07.11.2012 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, tj. działek nr:

- 1/356, k.m. 7, obręb Turawa o powierzchni 4,0309 ha, KW OP1O/00075920/6,
- 1/122, k.m. 7, obręb Turawa o powierzchni 0,0259 ha, KW OP1O/00075920/6,
- 1/662, k.m. 7, obręb Turawa o powierzchni 6,8513 ha, KW OP1O/00075920/6,
- 1/117, k.m. 7, obręb Turawa o powierzchni 0,1510 ha, KW OP1O/00087113/3.
 
Termin do zlożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 - t.j. e zmianami/ ustala się do dnia 19.12.2012  

Podmiot udostępniający: UG Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Jantos
Data wytworzenia: 2012-11-07