Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W  Y  K  A  Z

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

 

L.p.

Nr działki

Arkusz

mapy

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Obciążenia
i

zobowiązania

Obręb

Opis nieruchomości

Cena gruntu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Tryb zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

1/692

7

0,0602

OP1O/00075920/6

brak

Turawa

niezabudowana położona przy ul. Wędkarskiej

91 113,00

teren zab. letniskowo - wypoczynkowej

przetarg

2.

1/693

7

0,0602

OP1O/00075920/6

brak

Turawa

niezabudowana położona przy ul. Wędkarskiej

91 113,00

teren zab. letniskowo - wypoczynkowej

przetarg

3.

1/695

7

0,0619

OP1O/00075920/6

brak

Turawa

niezabudowana położona przy ul. Wędkarskiej

106 029,00

teren zab. letniskowo - wypoczynkowej

przetarg

4.

1/696

7

0,0677

OP1O/00075920/6

brak

Turawa

niezabudowana położona przy ul. Wędkarskiej

102 464,00

teren zab. letniskowo - wypoczynkowej

przetarg

5.

47/36  47/75

7

0,0479

OP1O/00075921/3

brak

Turawa

niezabudowana położona przy ul. Muchomorowej

94 789,00

teren zab. letniskowo - wypoczynkowej

przetarg

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upływa dnia  23. 05 .2024.