Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa 

                                                        Turawa, dnia 08 listopada 2012r.


 

Ogłoszenie o konsultacjach


 


 

Na podstawie Uchwały Nr XL/264/10 Rady Gminy Turawa z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje:

projektu Uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa, zwanegoRegulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • termin rozpoczęcia – niezwłocznie,

  • termin zakończenia – 14 dni od daty rozpoczęcia.

Uczestnicy konsultacji:

- organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest: projekt Uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.


 

Przy konsultacji zostaną wykorzystane następujące formy:

  • przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@turawa.pl;

  • przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa (pon. 8.00-16.00, wt.- pt. 7.00-15.00).


 

  • publikacja tekstu dokumentu na stronie Urzędu Gminy Turawa: www.bip.turawa.pl;

  • publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa;


 


 


 

                                                                                        Wójt Gminy Turawa

                                                                                        Waldemar Kampa


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Danuta Piwowarczyk
Data wytworzenia: 2012.11.08