Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumenty do pobrania

Ochrona Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązująca od 1 maja 2020 r.) (PDFWersja do druku (167,30KB), DOCXWersja do edycji (20,83KB), PDFPrzykładowo wypełniona deklaracja1.pdf (178,98KB) (wersja od 01.05.2021 r.))

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turawa (DOCWersja do edycji.doc (46,00KB) PDFWersja do druku.pdf (314,58KB))

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (PDFWersja do druku (86,52KB), DOCWersja do edycji (37,00KB))

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDFWersja do druku (119,96KB))

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDFWersja do druku (137,93KB), DOCWersja do edycji (42,50KB))

Zgłoszenie wycinki drzew  PDFWersja do druku.pdf (414,35KB)XLSXWersja do edycji.xlsx (60,51KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną (PDFWersja do druku (115,54KB), DOCWersja do edycji (20,00KB))

 

 

Budownictwo

Wnioski w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

  1. Ustalenie warunków zabudowy lub Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy.pdf (379,79KB)
  2. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w m.p.z.p. lub Studium (PDFWersja do druku (54,72KB))
  3. Wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p. lub Studium (PDFWersja do druku (81,06KB))

Wnioski w sprawach zarządzania pasem drogowym

       4. Uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów budowlanych w pasie drogi wewnętrznej (PDFWersja do druku (123,59KB))

  1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej (PDFWersja do druku (113,69KB))
  2. Poświadczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej (PDFWersja do druku (86,06KB))
  3. Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie infrastruktury technicznej (PDFWersja do druku (59,95KB))

Pozostałe wzory

      8. Pełnomocnictwo - wzór (PDFWersja do druku (78,27KB))

      9. Oświadczenie o władaniu nieruchomością - wzór (PDFWersja do druku (73,18KB))

    10. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDFWniosek o ustalenie numeru porzadkowego budynkowi - wersja edytowalna.PDF (66,10KB))

 

Podatki

PDFStawki podatku od nieruchomości (47,83KB)

Deklaracje podatkowe (od 1 lipca 2019 roku):

Nr konta: Urząd Gminy Turawa, BS Łubiany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001

Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis (PDFInstrukcja (121,20KB), PDFFormularz - wersja do druku (145,40KB), DOCFormularz - wersja do edycji (105,50KB))

Zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (PDFUchwała Nr XIX.108.2020.pdf (615,87KB))

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia (PDFWniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.pdf (112,29KB), DOCXWniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.docx (22,14KB))

PDFPouczenie (42,32KB), PDFZałącznik (43,83KB))

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego (PDFWniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.pdf (112,10KB), DOCXWniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.docx (23,63KB))

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (DOCXOświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu w roku.docx (20,80KB), PDFOświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu w roku.pdf (116,95KB))

Wniosek o rezygnację z zezwolenia (PDFZgłoszenie rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.pdf (99,61KB), DOCXZgłoszenie rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.docx (22,00KB))

 

Pozostałe

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego skróconego lub zupełnego (PDFWersja do druku (119,38KB),
DOCWersja do edycji (31,00KB))

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDFWersja do druku (85,24KB), DOCWersja do edycji (41,00KB))

Wniosek o nadanie numeru (PDFWersja do druku (76,57KB), DOCWersja do edycji (38,00KB))

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDFWersja do druku (88,38KB), DOCWersja do edycji (24,00KB))

Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej: CEiDG w zakładce Formularze i instrukcje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDFWersja do druku (433,86KB), PDFInformacje (43,59KB))

Zgłoszenie pracownika młodocianego (PDFWersja do druku (85,38KB), DOCWersja do edycji (26,00KB))

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej zezwalającej na wjazd na drogę gminną objętą zakazem ruchu (PDFWersja do druku (526,58KB), DOCXWersja do edycji (15,78KB))
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na wjazd na drogę gminną objętą zakazem ruchu (PDFWersja do druku (520,80KB), DOCXWersja do edycji (15,45KB))

 

Dokumenty archiwalne

Przykładowo wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(wersja od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.) (PDFPrzykładowo wypełniona deklaracja (178,92KB))

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do 30 kwietnia 2020 roku) (PDFFormularz interaktywny (80,31KB))

Deklaracje podatkowe (do 30 czerwca 2019 roku):