Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Turawa

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.04.2013 na podstawie zarządzenia nr OB.0050.18.2013 z dnia 05.04.2013, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w  Turawie przy ul. Opolskiej 39c na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, tj. działek nr:

- 2/334,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0977 ha,

- 2/358,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0829 ha,

- 2/263,   k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0449 ha,

- 47/131, k.m. 7, obręb Turawa, KW nr OP1O/00075921/3, o pow. 0,0880 ha.

Termin składania wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 Nr 102, poz.651 t.j. ze zm./ upływa z dniem 20.05.2013.