Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc w zakresie uzależnień

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych

  • Specjalista Terapii Uzależnień i Psycholog
  • Pomoc dla ofiar przemocy

Godziny otwarcia: wtorek w godzinach od 1500 do 1800 w pok. nr 3 (każdy pierwszy, drugi, trzeci oraz czwarty wtorek miesiąca).

 

Zadania w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień

  1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
  4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Formularz zgłoszenia osób uzależnionych na leczenie: PDFWersja do druku (23,23KB), DOCWersja do edycji (15,00KB)