Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany

Turawa, 17 maja 2013 r.

OŚ.V.6220.2.2013

 

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

Wójt Gminy Turawa zawiadamia

zobowiązał Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wpływu planowanego przedsięwzięcia na walory przyrodniczo – krajobrazowe obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie,

  • wpływu budowy przedsięwzięcia na awifaunę terenu inwestycji (szczególnie awifaunę lęgową),

  • wpływu zabiegów związanych z utrzymaniem terenu inwestycji w trakcie jej użytkowania na mogące osiedlać się tam gatunki,

  • oceny skumulowanego oddziaływania na faunę.

 

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a