Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)

PDFSIWZ.pdf (432,67KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (51,00KB)

PDFZałącznik nr 10 - rzut dachu.pdf (616,50KB)

PDFZałącznik nr 11 - przekrój A-A.pdf (1,07MB)

PDFZałącznik nr 12 - elewacja frontowa.pdf (93,04KB)

PDFZałącznik nr 13 - elewacja tylna.pdf (92,23KB)

PDFZałącznik nr 14 - Zestawienie stolarki.pdf (42,22KB)

PDFZałącznik nr 15 - STWiORB.pdf (1,63MB)

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (30,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (40,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc (50,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc (42,50KB)

PDFZałącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.pdf (140,45KB)

PDFZałącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (312,43KB)

PDFZałącznik nr 8 - Przedmiar robót.pdf (277,36KB)

PDFZałącznik nr 9 - Opis techniczny.pdf (3,67MB)

 

W dniu 05.08.2013 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz ze zmienionymi załącznikami

PDFzmiana treści SIWZ.pdf (268,64KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (110,07KB)

PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie spełnieniu warunków w postępowaniu.pdf (159,67KB)

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zm.pdf (183,56KB)

PDFZałącznik nr 7 - Wzór umowy zmieniony.pdf (312,45KB)

 

W dniu 09.08.2013r. zmodyfikowany został Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - dodano punkt 14.

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - zmodyfikowany.doc (53,00KB)