Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. 2012 r. poz. 1356).

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 2. Termin rozpatrzenia wniosku: do 30 dni, z wyłączeniem okresu rozpatrzenia wniosku i wydania pozytywnej opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 14 dni.

 3. Uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia:

  Opłata jest naliczana proporcjonalnie od dnia wydania zezwolenia, do końca roku kalendarzowego i musi być uiszczona najpóźniej w dniu wydania zezwolenia - przed wydaniem zezwolenia.
  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy podając w tytule opłaty nazwę przedsiębiorcy, który wystąpił o zezwolenie oraz oznaczenie rodzaju zezwolenia.

  • 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (A)

  • 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (B)

  • 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu (C)

 4. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie krócej jednak niż na 2 lata w przypadku sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży i 4 lata w przypadku sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży.

W przypadku zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (do 2 dni) punkty 1 i 2 pozostają bez zmian, zmienia się tylko wysokość opłaty, która wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia (, ,
PDFPouczenie (42,32KB), PDFZałącznik (43,83KB))

Oświadczenie o wartości sprzdaży napojów alkoholowych (,
, PDFPouczenie (50,27KB))