Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego

ROK 2019
Postanowienie Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie zmiany w składzie OKW :
PDFTurawa OKW nr 4.pdf
PDFTurawa OKW nr 5.pdf
PDFTurawa OKW nr 8.pdf
INFORMUJEMY, ŻE  OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE od 1 do 11 w dniu 26 maja 2019 r. rozpoczynają prace o godz. 6.00

PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskie.pdf
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 kwietnia 2019 r. .pdf
 PDFDyżur urzędnika ( zmiana godzin).pdf  Dyżur Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych PDFDyżur urzędnika ( dodatkowy).pdf
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Turawa z dnia 23 kwietnia 2019 r..pdf o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzoeń 26 maja 2019 r.
PDFInformacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie i dyżurach.pdf
PDFPostanowienie KW w Opolu I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Turawa.pdf
PDFZarządzenie OB.0050.24.2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFDyżur urzędnika .pdf  Dyżur Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
PDFPostanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów.pdf  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
http://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33537_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
http://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33539_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej:
http://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33541_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_Unii_Europejskiej_niebedacych_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Rzeczypospolitej_Polskiej
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
http://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33535_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:
http://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33533_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych


ROK 2014
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
PDFPostanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Turawa w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitwetów wyborczych
PDFZARZĄDZENIE NR OB.pdf
PDFObwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 12.pdf

PDFZarządzenie w spr powołania OKW.pdf

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych :
PDFInfo. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
DOCWzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.doc
PDFZgoda na przyjęcia pełnomocnictwa.pdf

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf