Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2014 rok

PDFZarządzenie Nr OB.0050.106.2014.pdf (261,39KB) W sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświatowej.PDFZałącznik do Zarządzenia NrOB.0050.106.2014.pdf (127,03KB)

PDFZarządzenie Nr OB. 0050.105.2014.pdf (84,99KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.105.2014.pdf (79,65KB)

PDFZarządzenie NrOB.0050.104.pdf (82,51KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.103.2014.pdf (85,50KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.103.pdf (81,19KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.102.2014.pdf (82,63KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie OB.0050.101.2014.pdf (86,67KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.101.2014.pdf (80,65KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.100.2014.pdf (82,71KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarzadzenie Nr.OB.0050.99.2014.pdf (59,44KB) w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty, które wpłynęły na otwarte konkursy
ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.98.2014.pdf (77,80KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.95.2014 r.doc (41,00KB)
DOCZarządzenieNr OB.0050.95.2014 w spr. ogł. wykazu nieruch.do sprzedaży.doc (31,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050 94.2014 w spr. sprzedazy działek st. wł. Gminy Turawa.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.93.2014 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (30,00KB)

DOCZarządzenieNr OB.0050.87.2014.w spr. obniżenia ceny w II przetargu J.Małe.doc (29,50KB)

2014DOCzałącznik do zarz. nr 82.2014doc (40,00KB)
DOCZarządzenie Nr OB.0050.82.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości st. wł. G.Turawa do sprzedaży.doc (31,00KB)
DOCZarządzenie Nr OB.0050.81.2014 w spr. sprzedazy działek st.wł. G.Turawa.doc (34,50KB)

DOCXZarządzenieNr OB.0050.75.2014 w sprawie OKW dla głosowania korespondencyjnego.docx (17,88KB)
DOCZarządzenie Nr OB.0050. 70.2014 w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz G.Turawadoc.doc (34,00KB)
DOCZarządzenie Nr OB.0050.692014 w spr. obciążenia nieruchomości gr. służebnością przejazdu i przecgodu.doc (34,00KB)
DOCZarządzenieNr OB.0050.68.2013 w spr. sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własnośc G.Turawa.doc (32,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.68.2014 doc.doc (39,50KB)
DOCZarządzenieNr OB.0050. 67.2014 w spr. sprzedaży działek sanowiących wł. G.Turawa.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.56.2014 w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruch. na rzecz G.Turawa.doc (30,50KB)

DOCZałącznik do Zarzadzenia Nr OB.0050. 55. 2014r.doc (40,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050. 55.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomosci do sprzedażty.doc (31,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.52.2014 w spr. powolania Komisji Egzaminacyjnej, awans zawodowy.doc (30,00KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.51.2014doc.doc (35,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050. 51.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.doc (29,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.50.2014 w spr. sprzedaży działki st. wł. G.Turawa.doc (32,00KB)

DOCZałacznik do Zarządzenia NrOB.0050.49.2014 r..doc (74,00KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.49.2014 r..pdf (541,19KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.49.2014 r. w spr. ogłoszenia wyk.nieruchomosci do dzierżawy.doc (32,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050. 48.2014 w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz G.Turawa.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.44.2013 w spr. sprzedaży działek st. wł. G.Turawa.doc (34,50KB)

DOCZałacznik do Zarządzenia Nr OB.0050.44.2014.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB..0050.43 .2014 w sprawie wydzierżawienia działek stanowiących wł. G.Turawa.doc (111,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.41.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruch. st. wł. G.Turawa przeznaczonych do sprzedaży.doc (29,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.41.2014.doc (35,50KB)

DOCZarządzenie NrOB.0050.40.2014 w spr. sprzedazy działki st. wł. G.Turawa.doc (31,50KB)

WYKONAWCZYCHZarządzenie Nr 37.2014 w spr. zasad wyst. upomnień i tyt. wykonawczych (13,99KB)

DOCZarządzenie NrOB.0050. 36.2014 w spr. obciążenia nieruchomości gr. służebnością przejazdu i przechodu.doc (29,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.35.2014 w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruch. na rzecz G.Turawa.doc (32,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.34.2014 w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu.doc (29,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.33.2014. doc.doc (60,00KB)

DOCZarządzenie NrOB.0050.33.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości st. wł. G.Turawa do sprzedaży. doc.doc (37,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050. 32.2014 w spr. sprzedazy dzialek st. własność G.Turawa.doc (32,50KB)

DOCZarządzenie NrOB.0050. 31.2014 w spr. szprzedazy działek st. własnośc G.Turawa.doc (33,00KB)

DOCZarządzenie NrOB.0050.30.2014 w spr. sprzedazy działek st. własnośc G.Turawa.doc (32,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.29.2014 w spr. szprzedazy działek st. własność G.Turawa.doc (32,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.28.2014. w spr. sprzedazy działek st. własność G.Turawa.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.27. 2014 w spr.sprzedazy działek stanowiących wł.G.Turawa. doc.doc (33,50KB)

DOCZałącznik do Zarzadzenia Nr OB.0050.18.2014 r.doc (41,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB. 0050.18.2014 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości st. wł. G.Turawa przeznaczonych do sprzedaży.doc (31,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.17. 2014 w spr. sprzedazy dzialek stanowiących. wł. G.Turawa. doc.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.15.2014 w spr. wyznaczenia na terenie G.Turawa okw dla celów gł. korespondencyjnego.doc (29,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.10. 2014 w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz G.Turawadoc.doc (44,50KB)

DOCZarzadzenie Nr OB.0050.9.2014. w spr. powołania komisji ds rozpatrywania wniosków dot. usuwania wyrobów zaw. azbest.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.8.2014 r. w spr. ustalenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów kom.wyborczych.doc (31,00KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.3.2014 r.w spr. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień pl.wydatków j.o. gminy..doc (31,50KB)

DOCZarządzenie Nr OB.0050.2.2014 r. w spr. powołania zespołu opinującego ofertyna realizacje zadań publicznych w 2014 r.doc (27,50KB)