Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014

Rok 2011

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2011 (149,65KB) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Turawa. PDFZałączniki (339,09KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2011 (303,19KB) w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2011 (80,66KB) w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Turawa zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2011 (99,69KB) w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2011 (216,79KB) w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.

PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2011 (126,12KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2011 (200,53KB) w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Turawa.

 

Rok 2012

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2012 (120,10KB) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa. PDFZałącznik (309,30KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2012 (123,12KB) w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Turawa.
PDFZałącznik Nr 1 (204,68KB), PDFZałącznik Nr 2 (209,57KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2012 (81,12KB) w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2012 roku dla Urzędu Gminy Turawa za odpracowaniem.

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2012 (291,69KB) w sprawie planu działalności.

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2012 (209,16KB) w sprawie ustalenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2012 (206,04KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

 

Rok 2013

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2013 (343,79KB) w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Socjalnego.

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2013 (120,10KB) w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turawa. PDFZałącznik Nr 1 (149,18KB)
PDFZałącznik Nr 2 (141,82KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2013 (124,45KB) w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Turawa. PDFZałącznik (387,53KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2013 (572,49KB) w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji.

 

Rok 2014

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2014 (250,03KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2014 (124,12KB) w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2014 (130,05KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2014 (59,41KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2014 (146,56KB) w sprawie powołania komisji przetargowej.

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2014 (316,80KB) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2014 (119,81KB) w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2014 (77,29KB) zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa. PDFZałącznik (60,06KB)